Търсене

Патентна Защита

Цеков Мотор е ново начало и развитие на индустрията и е алтернатива за опазване кислорода на Земята!
Изобретението е защитено пред Патентно Ведомство на Република България и пред Световната Патентна Корпорация под наименованието "Метод и устройство на топлинен нискотемпературен двигател за преобразуване на топлина в механична и електрическа енергия".