Търсене

Цени И Възвръщаемост

Цената на Цеков мотор е от 2 до 3 EUR за ват.

 

Цената и възвръщаемостта на инвестицията зависят от предназначението и експлоатацията на Цеков Мотор и качеството на генерираната енергия. Инвестицията се възвръща в срок 2 до 3 години, в зависимост от топлоизточника и модификацията, при непрекъсната експлоатация. Изобретението е разработено и внедрено в производство в България от екип специалисти и фирми-подизпълнители.

 

За определяне на цената е необходимо да ни посочите: 

-вид на топлоизточника

-вид на топлоносителя

-количество топлина или температура и дебит

-вид енергия, която да генерира

-мощност на мотора