Търсене

Често Задавани Въпроси

1)  ВЪПРОС: Oт колко kW или mW е ефективен и рентабилен Цеков мотор?
     ОТГОВОР: Рентабилността  зависи от температурата на топлоизточника и топлоносителя. Мощността зависи от количеството топлина и конструкция, която е съобразена по желание на клиента и в зависимост от вида на топлоизточника. Колкото е по - висока температурата на топлоизточника, толкова по рентабилен е Цеков мотор. виж. Видове Цеков мотор и приложение.

 

2)  ВЪПРОС: Какъв е срока за изпълнение и внедряване на Цеков мотор?
     ОТГОВОР: Срока за изпълнение е до 6 месеца за мощност до 30 kW. За по - големи мощности срока се договаря.

 

3)  ВЪПРОС: Каква е мощността на мотора?
     ОТГОВОР: Разработени са конструктивно, с пълна окомплектовка мотори с мощност до 100kW. При необходимост от по - голяма мощност, може  да се използват няколко мотори  по 100KW или да се проектира мотор с желаната мощност.

 

4)  ВЪПРОС: Колко е КПД на Цеков мотор?
     ОТГОВОР: В зависимост от топоизточника и конструкцията КПД достига от 20% до 40% за пълно усвояване на топлината от топлоизточника се  конструира многостепенен (каскаден) метод и конструкция на мотора, при който се усвоява цялата енергия на топоизточника.