Търсене

Еко Новини

На всеки килограм бензин или дизел изгарят по 3 килограма кислород. Това ще доведе до кислороден глад на планетата, появяване на нови болести, изчезване на видове на флората, фауната и човечеството. Крайно време е да направим необходимото за спасяване на живота на планетата и опазване на безценните изкопаеми енергийни източници. Нека ги запазим за бъдещите поколения! Внедряването на Цеков мотор е нашата алтернатива.

o2

През юли 2013г. в нашите медии бе разпространена информацията, че кислорода на Земята е намалял поради изгаряне, чрез традиционнити двигатели с вътрешно и външно горене и изгаряне на земен газ, нефтени горива и въглища за отопление , дървесни и разтителни източници. 70% ОТ ГОРИВАТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ НА БИТА И ИНДУСТРИЯТА И САМО 30% ЗА СЪЩИНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ.  Това е една от причините за увеличаване броя на заболяванията на дихателните органи и други болести.

 

Температурата на Земята се повишава поради намаляване на количеството О2. В стратосферата липсата на О2 обуславя появяването на Озонови дупки. Това означава, че слънчевата радиация и енергия не се поглъща от озона (образуван от три молекули кислород и с много енергия се разлагат за да се образуват 2 молекули О3 - молекула от три атома кислород). Поради това се повишават заболяванията от рак на кожата и други болести на дихателните органи.

Природните бедствия (наводнения, торнада, суша и др) се увеличават по две причини:
- Земята е водна планета. Колкото повече се нагрява, толкова повече се изпарява водата, която е три пъти повече от сушата. Така се изпарява три пъти повече вода, отколкото се повишава температурата на сушата. Точно тя, предизвиква тези бедствени наводнения.
Земята е като "тенджера" с вода - колкото повече се нагрява, тя се изпарява и по - интензивно  кипи, толкова и топлообмена (на топло и студено) става по динамичен.
-Атмосферното налягане се повишава поради по - голямото количество СО2, който е по тежък от кислорода и водата(водните пари), което предизвиква по разрушителни торнада, смерчове, бури.

Ето защо медиите не дават информация, колко е атмосферното налягане (измервано в мм. живачен стълб или хектопаскали), а съобщават, че атмосферното налягане е нормално, по - високо или по - ниско от средното за месеца.

 

От хиляди години, от Век и Веков във флората, фауната и човечеството се водят борби , битки и войни за енергия и мечти за овладяване на слънчевата енергия и топлина.
Цеков мотор постига мечтаната цел, като синтезира човешкото развитие, труда и знанията на учени, инженери и техници за овладяване на слънчевата енергия в полза на човечеството и живота на планетата. Увеличаването на реколтата в земеделието е следствие на повишеното количество на СО2, което подпомага фотосинтезата на растенията.

 

С намаляване на О2 в атмосферата, ще се увеличават природните бедствия. О2 на Земята се произвежда само от фотосинтезата. Ако няма фотосинтеза няма да има и кислород. В момента фотосинтезата не е достатъчна, поради изгарянето на О2 за битови и индустриални нужди на човечеството, които непрекъснато се увеличават.