Търсене

Предложение за съвместна дейност

Фирма „Цеков Мотор” ЕООД предлага съвместна дейност и внедряване в производство на продуктите на българско изобретение „ Метод и утройство на           ниско – температурен топлинен двигател за преобразуване на топлината в механична и електрическа енергия”, чрез създаване на обща фирма с дялово участие и покупка на лиценз и Ноу - Хау.

Цеков мотор е нискотемпературен двигател за преобразуване на топлината, от различни толоизточници, в механична и електрическа енергия.

Основни части в устройството на изобретението Цеков мотор са тръбни и пластинчати топлообменни апарати и бутални цилиндри, със специална конструкция. Предложението и презентацията на Цеков мотор отправяме, с предимство, най - вече към Вас - производители на горепосочените части.

Изобретението е защитено пред Пантентно Ведомство на Република България и Световната Патентна Корпорация.

Цеков мотор работи с топлина над – 20 температура на топлоизточника. При каскадно (последователно) свързване на няколко мотора към един топлоизточник, се постига по – пълно улавяне и преобразуване на топлината в механична и електрическа енергия. Чрез Цеков мотор топлоината на реки, морета, океани, слънце, въздух и всички горими източници може да се преобразува в механична и електрическа енергия или да се използва като климатик, без да се захранва с елекрическа енергия, за неговата работа.

Предлагаме продажба на лиценз или НОУ-ХАУ, на общата фирма за съвместна дейност, в която дяловото участие може да бъде обезпечено по различни начини и с различни платежни средства.

При подписване на договора за съвместна дейност и създаване на обща фирма ще Ви представим промишления модел. До усвояване на производството от общатата ни съвместна фирма с Вас ще Ви предоставим модификации на „Цеков Мотор” – българско производство, за проучване на пазара.