Търсене

Предложение за Енергийна Ефективност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

Фирма „Цеков Мотор” ЕООД и „Техноком” ЕООД произвеждат и предлагат двигатели за преобразуване на топлина в механична и електрическа енергия по лиценз с КПД от 20 % до 40 %, като се постига пълно извличане на топлината от топлоносителя.

Различните модификации „Цеков Мотор” се проектират и изпълняват в зависимост от вида на топлоизточника и топлоносителя, а мощността се определя от дебита и температурата на потока топлина. Те дават възможност за използване на:

-          отпадна топлина от охлаждащи производства – химически, металургични,  стъкларски, керамични, циментови, хранителни, АЕЦ, ТЕЦ, топлофикации и др.

-          топлина от слънчева топлинна енергия

-          термална топлина – от Земята, галерии в мини, термални извори и води.

-          топлина от горими източници – растителни, дървесни, битови, промишлени и други отпадъци, изкопаеми горива, земен газ и др.

-          топлина  на водата в земята, реките, морета, океани и въздух

Всички видове модификации могат да се комбинират с бутални водни помпи за добиване на питейна вода и напоителни системи.

Цената е от 2 до 3 EUR за ват, в зависимост от вида на двигателя.

Инвестицията се възвръща за около 2 – 3 години.

 

Приемлива е възможността за съвместно инвестиране, при внедряване и експлоатация на Цеков Мотор или да ни бъде предоставена на концесия наличната оптпадна, термална или друг вид топлина.