Търсене

Въведение

DSC 0359UntitledUntitled3232323

Цеков Мотор е българско изобретение на “Метод и устройство на нискотемпературен топлинен двигател за преобразуване на топлина в механична и електрическа енергия”. Той работи с топлина, съдържаща се във веществата в различно агрегатно състояние и различна температура над (минус) -20 °C.  КПД на мотора варира от 20% до 40% в зависимост от модификацията на двигателя и вида на топлоизточника. При температура на топлоизточника 100°C, усвоената от двигателят топлина е 80%, а изходната температура на топлоносителя е до 5°C.

Като топлоизточник се използва:

а)отпадна топлина от охлаждащи производства - химически, металургични, стъкларски, керамични, циментови, хранителни, АЕЦ, ТЕЦ, топлофикации и други.

б)растителни и изкопаеми горива, промишлени, битови и растителни горими отпадъци и др.

в)слънчева топлинна енергия

г)климатик с автономен генератор на ел. енергия или консумация на ел. енергия до 10%

д)топлината от водоеми, реки, морета и океани

е)топлина от въздуха

 

ж) геотермална топлина от галерии в мините

 

earth


Изобретението е защитено пред Българско Патентно Ведомство и Световна Патентно Ведомство под името "Метод и устройство за ниско температурен топлинен двигател за преобразуване на топлина в механична и електрическа енергия".

Новата непозната до момента технология е научно и технически обоснована.Изработен е сериен промишлен двигател, който се изпълнява като система в зависимост от количеството топлина, топлоизточника и топлоносителя, който е заснет и показан на клипа към сайта. Конструирани са и се произвеждат промишлени модификации с мощност до 100kW, а за по - големи мощности се използва каскадно свързване.

Цеков Мотор е алтернатива за опазване на живота на Земята и е начало, и основаване на нова ЕКОЛОГИЧНА индустриална революция!